ŁYCZKOWSKI Jan s. Jana (1925 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Korma, rej. uździeński, okrąg miński, BSRR
Miejsce mobilizacji: czerwiec r. 1944, Uzdzieński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w czerwcu r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Lida c. Vasila, mieszkała: w. Korma, r/w Jezioro, rej. uździeński, obw. miński, BSRR
 

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.356