ŁYCZKOWSKI Jan s. Jana (1917 - ?)
   
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 27.07.1944, Horodyszczański RKW, obw. baranowicki, Białoruska SRR
Stopień: st. sierz.
Służył: kf 391 PS 170 DS
Stanowisko: pom. plutonowego
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Sława ІІІ klasy" - rozkaz do 170 DS №110/n dat. 14.12.1944
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska 40 A №694/n dat. 17.02.1945
Adnotacja: stale mieszkał - kraj krasnojarski.
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.5571
2. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.3110