ŁYCZKOWSKI Jan s. Jazepa (1902 - ?)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, Czerwieński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 3333 SLR
Stanowisko: instruktor LWF
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do wojska 2 Frontu Białoruskiego №904 dat. 13.08.1945
Adnotacja: uczestnik wojny domowej 1920-1930 - 68 pułk kawalerii.
 

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3999