ŁYCZKOWSKI Jan s. Płatona (1913 - хх.05.1945)
Miejsce urodzenia: w. Jedżar, woł. uchwalska, ujazd borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 30.06.1944 [2] / 15.07.1944 [1], Krupski RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 5 ks 1081 PS 312 DS 69 A
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: umarł od ran w 1915 SSE
Data śmierci: maj r. 1945
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1081 PS №45/n dat. 27.05.1945
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Płaton s. Laŭrena, mieszkał: w. Jedżar, r/w Szynki, rej. krupski, obw. miński, BSRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.600
2. CAMO Zb.58 Inw.977521 Dz.287