ŁYCZKOWSKI Jan s. Ściapana (1907 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Sorokowszczyna, woł. stańkowska, ujazd i gub. mińskie, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: lipiec r. 1941, Dzierżyński RKW, (mieszkał: w. Stańków), obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w październiku r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Nina c. Łazara, mieszkała: w. Szykatowicze, r/w Dobryniewo, rej. dzierżyński, obw. miński, BSRR (r.1948)
 

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977521а Dz.828