ŁYCZKOWSKI Jan s. Todara (1924 - ?)
     
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 07.07.1944, Mohylewski MKW [3] / 25.07.1944, Białynicki RKW [2] / 28.06.1944, Białynicki RKW [1], obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 885 PS 290 DS
Stanowisko: telefonista bat. armat 76 mm[3] / celowniczy armaty [1, 2]
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 885 PS №50/n dat. 27.10.1944
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 290 DS №191/n dat. 11.02.1945
3. Order "Wojna Ojczyźniana ІІ klasy" - rozkaz do 35 KS №202/n dat. 01.04.1945
Adnotacja: siostra - Łyczkowska Volha c. Todara, mieszkała: w. Chwatówka, rej. białynicki, obw. mohylewski, BSRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.2514
2. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5558
3. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.3092