ŁYCZKOWSKI Jan s. Vincesia (1908 - ?)
       
Miejsce urodzenia: m. Ryga, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 05.03.1942, Puszkiński RKW, obw. moskiewski, RFSRR
Stopień: st. sierz.
Służył: 8 bat. 566 PA 304 DS
Stanowisko: celowniczy armaty / działonowy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 566 PA №1/n dat. 03.09.1943
2. Order "Wojna Ojczyźniana І klasy" - rozkaz do wojska 1 gw. A №65/n dat. 12.03.1944
3. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 304 DS №56/n dat. 28.08.1944
4. Order "Sława ІІІ klasy" - rozkaz do 304 DS №28/n dat. 11.04.1945
Adnotacja:
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1597
2. CAMO Zb.33 Inw.686044 Dz.4081
3. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.2705
4. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.2677