ŁYCZKOWSKI Jakub s. Archipa (1922/21 - ?)
Miejsce urodzenia: m. Bobrujsk, BSRR
Miejsce mobilizacji: 06.02.1942 - Taszkencka szkoła kawaleryjska
Stopień:
Służył:
Stanowisko: d-ca plutonu szablowego
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w listopadzie r. 1943
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: poszukuje siostrzenica - Łyczkowska Jaŭhińnia c. Barysa.
 

Źródło:
Wg. Łyczkowskiej J.