ŁYCZKOWSKI Jakub s. Ryhora (1922 - ?)
Miejsce urodzenia: m. Bobrujsk, BSRR
Miejsce mobilizacji: Kzył-Ordyński RKW, obw. kzyłordyński, Kazachska SRR
Stopień: gw. st. lejtnant
Służył: 8 GPK 2 GDK
Stanowisko: d-ca plutonu szablowego
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 18.10.1943 w okolicach s. Piotrowskie, rej. dymierski [teraz: Києво-Святошинськи] obw. kijowski, USRR
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Jaŭhińnia c. Vasila, mieszkała: ul. Czymkentu d. 35, m. Kzył-Orda, Kazachska SRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.218
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.288
3. CAMO Zb.33 Inw.594259 Dz.43