ŁYCZKOWSKI Jakub s. Maksyma (1919 - ?)
Miejsce urodzenia: m. Kansk, gub. jenisejska
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Iłański RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: uczestniczył w bojowych działaniach w latach 1941-1945
 

Źródło:
Никто не забыт... Красноярский край, том 5. Красноярск, 2003.- 544 с., илл. Str.81