ŁYCZKOWSKI Jarosław s. Romana (1922 - 01.04.1945)
Miejsce urodzenia: s. Pieszczury *), woj. stanisławówskie, Polska
Miejsce mobilizacji: r. 1944, Drohobycki RKW, obw. drohobycki, Ukraińska SRR
Stopień: szer. [1, 2], jefrejter [3]
Służył: 163 OBSap 148 DS
Stanowisko: saper
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 01.04.1945
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: w. Rogożany **), gm. Kietrz, pow. głubczycki, woj. opolskie, Polska [1, 2]
Miejsce pochówku: m. Kędzierzyn Koźle, woj. opolskie, Polska [3]
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Roman s. Antoniego, mieszkał: s. Pieszczury, obw. drohobycki, USRR
 

*) Mijscowość jest nie zidentyfikowana.
Prawdopodobnie, chodzi o s. Szeszory (Szeszury), gm. Pistyń, pow. kossowski, woj. stanisławówskie, Polska / rej. kosowski, obw. stanisławski, USRR [teraz: s. Szeszore, rej. kosowski, obw. iwano-frankowski, Ukraina]
**) Niem. - Rosen.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.616
2. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce(dane CAMO)
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane ADN)