ŁYCZKOWSKI Jazep s. Jana (1925 - 21.03.1945)
   
Miejsce urodzenia: m. Czerwień, obw. miński, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: Czerwieński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 438 PS 129 DS
Stanowisko: celowniczy 76 mm armaty
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce podczas szturmu miasta Heiligenbeil, Prusy Wschodnie
Data śmierci: 21.03.1945
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: г. Мамоново (Heiligenbeil), Багратионовский район, Калининградская область, РФ (zwłoki żołnierza są przeniesione z płn.-zach. okolic w. Wermten, Prusy Wschodnie)
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 438 PS №055/n dat. 31.03.1945
2. Order "Wojna Ojczyźniana ІI klasy" (pośmiertnie) - rozkaz do 40 KS №325/n dat. 08.04.1945
Adnotacja: matka - Palina c. Michała, mieszkała: ul. Proletarska d. 8, m. Czerwień, obw. miński, BSRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.1626
2. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3978
3. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.597
4. Spisy pogrzebów
5. Назовем поименно. Рос. Федерация, Калинингр. обл., Калининград: Кн. изд-во, 1994. Т. 5: Л-М. - 1994.- 288 с. Str.101