ŁYCZKOWSKI Jazep s. Jana (1910 - ?)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Uwiński RKW (osiedle Uwa), Udmurcka ASRR
Stopień: mł. lejtnant
Służył: 210 OBS
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 23.06.1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Olga c. Vasila, mieszkała: Udmurcka ASRR / obw. archangielski, RFSRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.23
2. CAMO Zb.33 Inw.11459 Dz.424
3. КНИГА ПАМЯТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 2 ТОМ. Str.359