ŁYCZKOWSKI Jazep s. Stanisłava (15.09.1916 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Gajówka, woł. kojdanowska, ujazd i gub. - miński, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji:
Stopień: st. sierz.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zginął w niewole
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:
 

Źródło:
"Saskie memoriały". Baza jeńców.