ŁYCZKOWSKI Jazep s. Uładzimira (1909 - ?)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1931, Stalinski DKW, m. Mińsk, Białoruska SRR
Stopień: gw. st. lejtnant
Służył: 12 odd. gw. PCCP
Stanowisko: d-ca kc
Przyczyna wyłączenia: ciężkie zranienie prawej nogi - inwalida ІІ grupy
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Czerwona Gwiazda" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №223/43 dat. 06.11.1947
Adnotacja:
 

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.744808 Dz.8