ŁYCZKOWSKI Jazep s. Vincesia (1902 - ?)
Miejsce urodzenia: m. Mińsk, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 07.07.1944, Staliński RKW m. Mińska, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 2 obs 28 obrs 508 PS 174 DS
Stanowisko: telefonista plutonu łączności
Przyczyna wyłączenia: otrzymał zranienie 05.02.1945, późniejszy los jest nie znany - zaginął bez wieści
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Sława ІІІ klasy" - rozkaz do 174 DS №57 dat. 27.10.1944
Adnotacja: siostra - Łyczkowska Jadviha c. Vincesia, mieszkała: pr[zejazd - ?] Leśny d.5 miesz.1, Sierabranka, m. Mińsk, BSRR (r. 1946)
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.4581
2. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.2024