ŁYCZKOWSKI Karal s. Balasłava (1923 - 1993)
Miejsce urodzenia: w. Sieliba [?], rej. berezyński, okrąg miński, BSRR
Miejsce mobilizacji: 15.07.1943, Mołotowski RKW, obw. mołotowski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 1208 PS 362 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: 30.06.1944, ciężkie zranienie obu nóg - inwalida ІІI grupy
Data śmierci: 1993
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №204 dat. 06.08.1946
Adnotacja:
 

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.744807 Dz.17
Dodatkowe wiadomości grzecznie są nadane Wiaczesławem Łyczkowskim