ŁYCZKOWSKI Kazimir s. Piatra (1904 - ?)
   
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Mohylewski OKW [1] / czerwiec r. 1941, Miński RKW, obw. miński [2], Białoruska SRR
Stopień: prawnik wojskowy III rangi [1] / kpt. systemu prawnego [2]
Służył: Prokuratura Wojskowa 49 A [1] / 1 ALot [2]
Stanowisko: śledczy wojskowy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do wojska 49 A Frontu Zachodniego №018 dat. 22.02.1943
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska 1 ALot №55/n dat. 05.09.1944
Adnotacja: w ewakuacji rodzina mieszkała: m. Stalingrad, SZC, osiedle/w, d. 506, miesz. 17
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682525 Dz.479
2. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.1704