ŁYCZKOWSKI Leon s. Piotra (1904 - 1944)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Kotowski RKW, obw. odeski, Ukraińska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: lipiec r. 1944
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:
 

Źródło:
«Книга памяти Украины» Одесская область, TOM IX, Одесская область, Котовский район