ŁYCZKOWSKI Maksym s. Łukijana (1914 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Chwatówka, woł. jeśmońska, ujazd borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 05.07.1944, Białynicki RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 7 bat. 1029 PA 64 DS
Stanowisko: amunicyjny działonu
Przyczyna wyłączenia: złapanie do niewoli (zwolniony)
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 1029 PA №13/n dat. 02.06.1945
Adnotacja: żona - Łyczkowska Matrona c. Martyna, mieszkała: w. Chwatówka, r/w Jeśmony, rej. białynicki, obw. mohylewski, BSRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.913
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1600