ŁYCZKOWSKI Maksym s. Maksyma (1914 - ?)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: sierpień r. 1942, Irbieński RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: bzm w latach 1942-1945
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: mieszkał - o. Podjanda, rej. irbieński, kraj krasnojarski, RFSRR
 

Źródło:
Никто не забыт... Красноярский край, том 5. Красноярск, 2003.-544 с., илл. Str.136