ŁYCZKOWSKI Michał s. Alaksandra (1920 - ?)
         
Miejsce urodzenia: w. Saszyno (Szaszyno) [? - J.Ł.], rej. czausowski, BSRR
Miejsce mobilizacji: r. 1943, Solikamski RKW, obw. mołotowski, RFSRR
Stopień: gw. jefrejter [4] / gw. st. sierz. [2,3]
Służył: 241 GPS 75 GDS
Stanowisko: działonowy 76-mm armaty
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Wojna Ojczyźniana І klasy" - rozkaz do 17 KS №19/n dat. 20.07.1943 [4] / 21.07.1943 [1]
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 241 GPS №39/n dat. 07.08.1943
3. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 75 GDS №57/n dat. 19.07.1944
4. Order "Sława ІІІ klasy" - rozkaz do 75 GDS №83/n dat. 18.01.1945
5. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 241 GPS №101/n dat. 24.04.1945
Adnotacja:
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1836
2. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3255
3. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5970
4. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.1368