ŁYCZKOWSKI Michał s. Vasila (1923 - ?)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 1942 г., Chwałyński RKW, obw. saratowski, RFSRR
Stopień: mł. lejtnant
Służył: 15 olebł
Stanowisko: plutonowy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska 2-go Frontu Baiłoruskiego №0715 dat. 22.06.1945
Adnotacja:
 

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.4097