ŁYCZKOWSKI Michał s. Maksyma (1914 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Kiryłówka, ujazd kański, gub. jenisejska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: sierpień r. 1942, Irbieński RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: mł. lejtnant
Służył: 12 GDS / 1287 PS 60 DS
Stanowisko: d-ca plutonu strz.
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: walczył na Frontach Briańskim, I Białoruskim, brał udział w Orłowskiej i Berlińskiej operacjach zaczepnych: sierpień 1942 - maj 1945.
 

Źródło:
Никто не забыт... Красноярский край, том 5. Красноярск, 2003.-544 с., илл. Str.271