ŁYCZKOWSKI Michał s. Michała (1923 - 17.07.1943)
Miejsce urodzenia: w. Prusinowo, woł. swierżeńska, ujazd i gub. mińskie, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji:
Stopień:
Służył: brygada partyzancka im. Stalina
Stanowisko: bojowiec
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 17.07.1943
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: w. Androsowszczyzna, rej. kopylski, obw. miński, Białoruś (być może zwłoki są przeniesione do grobu braterskiego we w. Bobownia)
Adnotacja: matka - Łyczkowska Hanna c. Jazepa, mieszkała: w. Prusinowo, r/w Nieman, rej. uździeński, obw. miński, BSRR
 

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.1263