ŁYCZKOWSKI Michał s. Sapona (1915 - ?)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 22.06.1944, Bychowski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 16 bat. 4 dn 189 brahc 29 DAP
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 189 brahc №17/n dat. 22.05.1945
Adnotacja:
 

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.478