ŁYCZKOWSKI Mikałaj s. Al. (? - 22.12.1942)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: lejtnant
Służył: 335 obkm 110 DS 33 A
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: umarł w 493 obms
Data śmierci: 22.12.1942
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:
 

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.А-71693 Dz.2326