ŁYCZKOWSKI Mikałaj s. Ihnata (1924 - ?)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1944, Kliczewski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 1903 PAL
Stanowisko: telefonista
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1903 PAL №2/n dat. 31.03.1945
Adnotacja:
 

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.59