ŁYCZKOWSKI Mikałaj s. Mikałaja (1910 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Obozok, woł. pogoska, ujazd ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 12.11.1942, Plesiecki RKW, obw. archangielski, RFSRR
Stopień: sierz.
Służył: 30 odd. bat. nartowy 11 odd. brygady nartowej
Stanowisko: d-ca plutonu moździerzowego
Przyczyna wyłączenia: ciężkie zranienie do głowy, odrywanie lewej ręki
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Wojna Ojczyźniana ІI klasy" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №223/143 dat. 06.11.1947
Adnotacja:
 

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.744808 Dz.110