ŁYCZKOWSKI Mikałaj s. Paŭła (1924 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Dobryniewo, rej. kojdanowski, okrąg miński, BSRR
Miejsce mobilizacji: listopad r. 1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: gw. szer.
Służył: 1 bat. 1 gw. dnm 28 gw. brm
Stanowisko: numer dziłonu moździerzowego
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 28 gw. brm №06/n dat. 26.05.1945
Adnotacja:
 

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.541