ŁYCZKOWSKI Mikałaj s. Piatra (1925 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Szaszyno (Saszyno), rej. czausowski, okrąg mohylewski, BSRR
Miejsce mobilizacji: 05.10.1943, Czausowski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: OCP zz 10 A (64 DS [3])
Stanowisko: miotacz ognia
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści - znalazł się do niewoli 08.03.1944 (zwolniony)
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do wojska 10 A №5/n dat. 21.02.1944
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Piotar s. Jana, mieszkał: w. Szaszyno [teraz nie istnieje], r/w Prudek, rej. czausowski, obw. mohylewski, BSRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686044 Dz.2619
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.176
3. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1261
4. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1588