ŁYCZKOWSKI Mikałaj s. Todara (1922 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Czeremszanka, okrąg kański, gub. jenisejska, RFSRR
Miejsce mobilizacji: r. 1942, Iłański RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: jefrejter
Służył:
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 326 PS №25/n dat. 19.09.1944
Adnotacja: uczestniczył w działaniach bojowych w latach 1942-1945
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.6713
2. Никто не забыт... Красноярский край, том 5. Красноярск, 2003.-544 с., илл. Str.81