ŁYCZKOWSKI Mikałaj s. Uładzimira (1925 - 03.07.1943)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Sołombalski DKW m. Archangielsk, RFSRR
Stopień: gw. szer.
Służył: 66 GDS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 03.07.1943
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: с. Ольховатка [zwłoki są przeniesione do grobu w с. Сафоновка (inskrypcja na płycie jest nieobecna), J.Ł.], Ивнянский район, Белгородская область, РФ
Adnotacja: matka - Łyczkowska Agrypina c. Mikity, mieszkała: ul. Teriochina d.68 miesz.1, Sołombała, m. Archangielsk, RFSRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.285
2. Książka Pamięci Elektronowa obwódu Archangielskiego
3. www.muzdiorama.ru