ŁYCZKOWSKI Pavał s. Antona (1916 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Kniaża Mogiła, woł. pogoska, ujazd słucki, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: czerwień r. 1941, Słucki RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści we wrześniu r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Nadzieja c. Paŭła, mieszkała: w. Kniaża Mogiła (teraz nie istnieje, J.Ł.), r/w Dorosino, rej. słucki, obw. bobrujski, BSRR (r. 1948) [teraz: darasińska r/w, rej. lubański, obw. miński, Białoruś]
 

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977521 Dz.277