ŁYCZKOWSKI Pavał s. Paŭła *) (1923 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Korma, ujazd rzeczycki, gub. homelska, RFSRR
Miejsce mobilizacji: Mołotowski DKW, m. Kujbyszew, RFSRR [3]
Miejsce mobilizacji: r. 1943, Wasilewicki RKW, obw. poleski, Białoruska SRR [2]
Stopień: szer.
Służył: 557 PS 153 DS [3] / 34 GPS 13 GDS [1,5]
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści podczas bojów z 14.07 po 17.07.1942 [2] / zginał 25.10.1942 / zaginął bez wieści w maju r. 1944 - "znowu ujawniony" [2]
Data śmierci:
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: ул. 2-ая Набережная, г. Сталинград, РФ [1, 5]
Adnotacja: siostra - Łyczkowska Volha c. Paŭła, mieszkała: w. Błażki; ojciec - Łyczkowski Pavał s. Paŭła, mieszkał: w. Korma; wszyscy - rej. wasilewicki, obw. poleski, BSRR [teraz: r/w Zelenocze, rej. kalinkowicki, obw. homelski, Białoruś]
 

*) - prawdopodobnie niżej chodzi o dwóch różnych osobach.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.658
2. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.677
3. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.1831
4. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.794
5. CAMO Zb.58 Inw.977525 Dz.297
6. Книга памяти. Том 3. Самара, 1994. Str.305 i 325
7. Книга памяти. Том 11. Самара, 1994. Str. 109