ŁYCZKOWSKI Paweł s. Stefana (1911 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Jałaniec, ujazd winnicki, gub. podolska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: czerwień r. 1941, Tomaszpolski RKW, obw. winnicki, Ukraińska SRR
Stopień: sierz.
Służył: sztab 256 DS
Stanowisko: d-ca drużyny
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści podczas walki w okolicach m. Kalinin (Twer) 28.11.1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Maria c. Bazylego, mieszkała: w. Jałaniec, rej. tomaszpolski, obw. winnicki, USRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.461
2. CAMO Zb.58 Inw.977521 Dz.619