ŁYCZKOWSKI Pilip s. Ściapana (1903 - ?)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 01.07.1941, Szyłkiński RKW, obw. czytyjski, RFSRR
Stopień: st. lejtnant
Służył: 985 PS 226 DS
Stanowisko: pom. kier. DSF
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 11 KS №3/n dat. 28.01.1945
Adnotacja:
 

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.2197