ŁYCZKOWSKI Piotar s. Vasila (1927 - ?)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 02.07.1944, Bychowski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 1 kkmsz 1021 PS 307 DS
Stanowisko: kaemista
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1021 PS №15/n dat. 23.04.1945
Adnotacja:
 

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.1320