ŁYCZKOWSKI Piotar s. Ryhora (1921 - 07.03.1942)
Miejsce urodzenia: s. Jeljan *), rej. birski, Baszkirska ASRR
Miejsce mobilizacji: Birski RKW, Baszkirska ASRR
Stopień: lejtnant (kadrowy)
Służył: 385 odapl 14 DS
Stanowisko: plutonowy
Przyczyna wyłączenia: umarł od otrucia gazem czadowym
Data śmierci: 07.03.1942
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: 18-й км дороги Ура-губа - р. Зап. Лица, Кольский район, Мурманская область (grb. №1 współrzędne 87-89 [4], 8690 [3]), РСФСР
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Ryhor s. Mirona, mieszkał: ul. Czerwonoarmijna d. 3, st. Jana *) kol. kazańska, Baszkirska ASRR [2]; ul. Krasnojarska d. 43, st. Jawapod *), Baszkirska ASRR [1]
 

*) miejscowość jest nie zidentyfikowana.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.74
2. CAMO ф.33 Inw.11458 Dz.194
3. CAMO Ф.58 Inw.818883 Dz.495
4. CAMO Ф.58 Inw.А-71693 Dz.310
5. Память. Списки погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Книга седьмая. - Уфа: "Китап", 1995. - 600 с. Str.489
6. Память. Списки погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Книга двадцатая. - Уфа: Китап, 1999. - 468 с. Str.355