ŁYCZKOWSKI Piotar s. Jana (1916 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Troick, ujazd aczyński, gub. jenisejska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Aczyński RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w grudniu r.1942
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Marija c. Nazara, mieszkała: r/w Troick, rej. bolszeułuński, kraj krasnojarski, RFSRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.977521 Dz.210
2. Книга памяти Красноярского края, том 3. - Красноярск: Кн.из-во, 1995. - 576 с., с илл. Str.89