ŁYCZKOWSKI Piotar s. Jana (1916 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Obozok, woł. pogoska, ujazd ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Judyński RKW, Tatarska ASRR
Stopień: szer.
Służył: dn art. 256 obrs
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: 08.12.1942 skazany trybunałem wojskowym przed 10 lat ograniczenia wolności
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska, mieszkała: w. Obozok, r/w Dmitrowicze, rej. bereziński, obw. mohylewski, BSRR
 

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.510