ŁYCZKOWSKI Piotar s. Michała (1895 /94 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Stare Morgi, woł. słobodapyraszewska, ujazd ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 03.07.1944, Uździeński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w październiku r.1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Łyczkowska Volha c. Antona, mieszkała: w. Słoboda Pyraszewska, rej. uździeński, obw. miński, BSRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.474
2. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.2216