ŁYCZKOWSKI Symon s. Ryhora (1923 - ?)
Miejsce urodzenia: w. Jałaniec, ujazd winnicki, gub. podolska
Miejsce mobilizacji: październik r. 1944 [1], Nowo-Pskowski RKW, obw. woroszyłowgradzki, Ukraiński SRR
Stopień: mł. sierż. [2,3] / szer. [1]
Służył: 1021 PS 307 DS 13 A / 84 PS 409 DS
Stanowisko: zast. drużynowego [2,3] / strzelec [1]
Przyczyna wyłączenia: inna - 25.09.1942 [2,3] / SE №3484: po zranieniu - amputacja nogi powyżej za kolano [1]
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznzczeni:
1. Order "Sława ІІІ klasy" - rozkaz do wojska CGW №3/n dat. 14.02.1946
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Ryhor s. Sergieja, mieszkał: w. Jałaniec, rej. tomaszpolski, obw. winnicki, USRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.4410
2. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.447
3. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.649