ŁYCZKOWSKI Symon s. Ściapana (1902 - ?)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, Bereziński RKW, obw. mihylewski, Białoruska SRR
Stopień: gw. szer.
Służył: 90 DS / 2 ks 129 GPS 45 GDS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 129 GPS №30/n dat. 19.05.1945
Adnotacja:
 

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.2189