ŁYCZKOWSKI Siarhiej s. Paŭła (1911 - ?)
   
Miejsce urodzenia: wś. Nosowicze, woł. domanowicka, pow. rzeczycki, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie [?- J.Ł.]
Miejsce mobilizacji: listopad r. 1943, Polowy KW 60 DS, Białoruska SRR
Stopień: partyzant / szer.
Służył: oddział partyzancki / 42 PS 181 DS
Stanowisko: fizylier
Przyczyna wyłączenia: ciężkie zranienie 17.02.1944; ciężkie zranienie 05.04.1945
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do wojska 2-go Frontu Ukraińskiego №242/n dat. 08.06.1945
2. Order "Sława ІІІ klasy" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №223/41 dat. 06.11.1947
Adnotacja: uczestnik bojów w Austrii, Węgrach i Czechosłowacji
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.939
2. CAMO Zb.33 Inw.744808 Dz.6