ŁYCZKOWSKI Siarhiej s. Siarhieja (1921 - ?)
Miejsce urodzenia: st. Orsza, gub. witebska, RFSRR
Miejsce mobilizacji: 12.06.1941, Orszański MKW, obw. witebski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w październiku r.1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Łyczkowska Sołomonia *) c. Hilara, mieszkała: ul. Ogrodowa d. 25, st. Orsza, obw. witebski, BSRR (r. 1950)
 

*) - w źródle "Somołonia".

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977523 Dz.156