ŁYCZKOWSKI Tamaš s. Viktara (1902 - ?)
   
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 20.08.1944, Bobrujski RKW, obw. bobrujski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 331 PS / pluton komendancki 96 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 96 DS 139/n dat. 24.05.1945
2. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 331 PS №129/n dat. 27.07.1945
Adnotacja:
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.4852
2. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5332