ŁYCZKOWSKI Todar s. Apanasa (1910 - ?)
     
Miejsce urodzenia: s. Woroncewicze, woł. stare-sielska, ujazd orszański, gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 24.06.1941, Dzierżyński MKW [1]/ Kaliniński RKW [2], obw. gorkowski, RFSRR
Stopień: gw. st. sierz.
Służył: 188 GPS 106 GDS SG NKWD
Stanowisko: pom. plutonowego
Przyczyna wyłączenia: 10.02.1946, po zranieniu i wieku, inwalida ІІ grupy
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za obronę Leningradu"
2. Medal "Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"
3. Order "Czerwona Gwiazda" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №223/101 dat. 06.11.1947
Adnotacja: żona - Prokopowicz Maryja, mieszkała: s. Woroncewicze, r/w Wołkowicze, rej. tołoczyński, obw. witebski, BSRR
 

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.744808 Dz.67
2. Zb. Leningradzki WPP Inw.530769 Dz.43013