ŁYCZKOWSKI Todar s. Jana (1897 - ?)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 10.07.1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: komendatura wojenna m. Grabówek (Polska)
Stanowisko: patrolowy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do wojska 2-go Frontu Białoruskiego №951 dat. 17.08.1945
Adnotacja:
 

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3104