ŁYCZKOWSKI Trachim s. Trachima (1921 - ?)
Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Bychowski RKW, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Stopień: szer.
Służył: 37 obnw 243 odd. PC
Stanowisko: kierowca
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 243 odd. PC №11/n dat. 22.04.1943
Adnotacja:
 

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1223